เมื่อวันที่ 16-19 กันยายน 2553 ภตา มีการออกบูทที่เมืองทองธานี Hall 3 ในงาน มหกรรมธุรกิจ (DBD Expo 2010) จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

  


ออกงานที่ประเทศจีน

ออกงาน เซี่ยงไฮ้้

ออกงานที่ประเทศ ดูไบ