1. ศึกษารายละเอียดธุรกิจ และ สมัครสมาชิก อยาก ให้ผู้สนใจธุรกิจ ภตา อัญมณีโคลนนิ่ง ศึกษารายละเอียดของธุรกิจให้ครบทุกด้าน ทุกแง่มุมก่อนตัดสินใจร่วมงานเป็นครอบครัวเดียวกัน จากนั้น สมัครสมาชิกแจ้งรายละเอียดเพื่อที่บริษัท จะได้ติดต่อท่านได้อย่างสะดวกรวดเร็ว การสมัครสมาชิกในขั้นตอนนี้ ไม่มีพันธะผูกมัดใด ๆ และไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เช่นกัน
2. คัดเลือกสินค้า เมื่อ ทางบริษัทได้รับเอกสารสมัครสมาชิกจากท่านแล้ว บริษัทจะติดต่อกลับท่าน เพื่อนัดหมายวันเลือกสินค้า หรือกรณีท่านไม่สะดวกในการเข้ามายังบริษัทแม่ ทางบริษัทยินดีเลือกสินค้าให้แก่ท่านโดยยึดตามแบบที่ได้รับความนิยมซึ่งได้ผ่านการวิเคราะห์จาก ฝ่ายออกแบบตามแพ็คเกจการลงทุนของท่าน และจัดการเตรียมจัดส่งให้แก่ท่านตามเอกสารรายละเอียดการสมัคร กิจกรรมตามกำหนดต่างๆ โดยบริษัทจะออกกำหนดการปฏิบัติงานให้ท่านล่วงหน้า ยืดหยุ่นการนัดหมายได้ตามความสะดวกของท่านเป็นหลัก


3.ท่านสามารถชำระค่าสมัครสมาชิก Member PATA'ได้ 4 ช่องทาง คือ


   1. ชำระค่าสมัครสมาชิกโดยโอนผ่านตู้ เอทีเอ็ม (ATM) ได้ทั่วประเทศ

   2. ชำระค่าสมัครสมาชิกโดยโอนผ่านเค้าเตอร์ธนาคาร

   3. ชำระค่าสมัครสมาชิกโดยโอนผ่านอินเตอร์เน็ตของเว็บธนาคาร

   4. ชำระค่าสมัครสมาชิกโดยโอนผ่าน Mobile Banking ของธนาคาร


โดยสั่งจ่ายตามธนาคารด้านล่าง


 

ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี บัญชีออมทรัพย์เลขที่
  กรุงเทพ   สุรวงศ์   บริษัท ภตา อัญมณีโคลนนิ่ง จำกัด     147 - 4 - 72116 - 2

   
                หลังจากที่ท่านได้โอนชำระค่าสินค้าแล้วกรุณาส่ง หลักฐานการชำระเงินมาที่ (เลือก 1 ช่องทาง)


สำหรับสมาชิกทุกประเภทคุณจะได้การฝึกอบรมผ่านทางคู่มือ ซึ่งเป็นคู่มือที่รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า การขายสินค้าต่าง ๆ นอกจากนี้ยังสามารถทำการฝึกอบรมผ่านระบบ e-training ของภตา อัญมณีโคลนนิ่ง อีกด้วย

 M.G.M Project
 บอกต่อมาก ยิ่งมีสิทธิ์มาก
 ..รับทันที 45,000 บาท*
ยินดีรับฟังคำติ คำบ่น ข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาพัฒนาธุรกิจ ของสมาชิกทุกท่านให้ประสบความสำเร็จอย่างถาวร