การสมัครสมาชิก ไม่มีภาระผูกพันและไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

ชื่อ-นามสกุล : วัน - เดือน - ปีเกิด :
อายุ :
เพศ :
ชาย หญิง
เลขที่ : ซอย :
ถนน : ตำบล/แขวง : อำเภอ/เขต :
จังหวัด : รหัสไปรษณีย์ : ประเทศ :
โทรศัพท์มือถือ : โทรศัพท์บ้าน : โทรศัพท์ที่ทำงาน :
E-mail :
การศึกษา : อาชีพ :    
ประสบการณ์ในการทำธุรกิจส่วนตัว : มี     ไม่มี    ถ้ามีโปรดระบุ : 
ความมุ่งมั่นในการทำธุรกิจส่วนตัว : 100%   80%    50%    30%    

สนใจธุรกิจภตา :  
อัญมณีโคลนนิ่งรูปแบบใด   
ระบบแฟรนไชส์ เริ่มต้นที่ 3 - 4.5 แสนบาท Mini Pata เริ่มต้นที่ 49,000 - 79,000 บาท ชุดไดเร็กเซลล์ ( 19,000 - 49,000 บาท)  
     (สำหรับผู้มีร้านค้าอยู่แล้วตั้งตู้ Mini Pata เพื่อเป็นรายได้เสริม)

ทำเลที่สนใจ :  1. 2. 3.
งบประมาณในการลงทุน :  จำนวนเงินลงทุน
บาท
แหล่งที่มาของเงินลงทุน
เงินทุนสำรองฉุกเฉิน
บาท
ท่านทราบ หรือรู้จักภตา อัญมณีโคลนนิ่ง :
จากสื่อใด หรือใส่ชื่อผู้แนะนำ  
ท่านต้องการเริ่มธุรกิจ :
ภตาอัญมณีโคลนนิ่ง เมื่อใด  
ทำไมท่านถึงสนใจในธุรกิจแฟรนไชส์ ภตา อัญมณีโคลนนิ่ง
   
ระบุเหตุผลที่ทำให้คิดว่าท่านมีความ สามารถที่จะเป็น หนึ่งในแฟรนไชส์ซี ประสบความสำเร็จของ "ภตา อัญมณีโคลนนิ่ง"
   
ระบุแผนการตลาดของท่านมาคร่าว ๆ ยกตัวอย่างเป้าหมายทางการตลาดของท่านมาคร่าว ๆ

ยกตัวอย่างภารกิจทางการตลาดที่จะทำเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการตลาด
   
สิ่งที่คิดว่าเป็นข้อเสียเปรียบ เมื่อเข้ามาเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ภตา