สิทธิที่จะได้รับประโยชน์จากการเป็น Member PATA'
 • ได้รับส่วนลดตลอดชีพ 10%
 • และพิเศษในวัดเกิด ลดเพิ่มอีก 5%
 • รับสิทธิพิเศษ ล้างเครื่องประดับฟรี


 • ท่านสามารถชำระค่าสมัครสมาชิก Member PATA'ได้ 3 ช่องทาง คือ


     1. ชำระค่าสมัครสมาชิกโดยโอนผ่านตู้ เอทีเอ็ม (ATM) ได้ทั่วประเทศ

     2. ชำระค่าสมัครสมาชิกโดยโอนผ่านเค้าเตอร์ธนาคาร

     3. ชำระค่าสมัครสมาชิกโดยโอนผ่าน Mobile Banking ของธนาคาร


  โดยสั่งจ่ายตามธนาคารด้านล่าง


   

  ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี บัญชีออมทรัพย์เลขที่
    กรุงเทพ   สุรวงศ์   บริษัท ภตา อัญมณีโคลนนิ่ง จำกัด     147 - 4 - 72116 - 2
    กสิกรไทย   พัฒพงศ์   น.ส. ภตา ปัณฑุรอัมพร     023 - 3 - 54698 - 4

     
                  หลังจากที่ท่านได้โอนชำระค่าสินค้าแล้วกรุณาส่ง หลักฐานการชำระเงินมาที่ (เลือก 1 ช่องทาง)