การสมัครสมาชิก Member Pata มีค่าใช้จ่าย 100 บาท กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
(ช่องไหนไม่มีข้อมูล ให้เติม - )

ชื่อ-นามสกุล : วัน - เดือน - ปีเกิด :
อายุ :
เพศ :
ชาย หญิง
เลขที่ : ซอย :
ถนน : ตำบล/แขวง : อำเภอ/เขต :
จังหวัด : รหัสไปรษณีย์ : ประเทศ :
โทรศัพท์มือถือ : โทรศัพท์บ้าน : โทรศัพท์ที่ทำงาน :
E-mail :
สมัครสมาชิกประเภท
Member PATA'

  

***เงื่อนไขการสมัครสมาชิก