-  ทุกยอดการสั่งซื้อสินค้าของ ภตา อัญมณีโคลนนิ่ง 1 บาทสมาชิกจะได้รับ 1 point
  -  ยอดการสะสมคะแนน คิดจากยอดสุทธิ (หลังหักส่วนลด)
  -  คะแนนไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือ โอนคะแนนให้กับผู้อื่นได้
  -  ของรางวัลจากคะแนนสะสม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน / คืน
  -  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลตามความเหมาะสม
     โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
  -  บริษัทฯ จะทำการติดต่อกลับสมาชิกหลังจากได้รับแบบฟอร์มการยื่นขอแลกรับ
     ของรางวัลใน 7 วันทำการ